2019

Sweet Home

4.8
Chap 140 28 Tháng Bảy, 2022
Chap 139 28 Tháng Bảy, 2022

Thầy Súng Kể Chuyện Ma

4.5
Chap 37 15 Tháng Tám, 2020
Chap 36 15 Tháng Tám, 2020

Ma Kể Chuyện

3.7
Chương 11 5 Tháng Chín, 2019
Chương 10 5 Tháng Chín, 2019

Mệnh Thất Sát

0
Chương 4 1 Tháng Chín, 2019
Chương 3 1 Tháng Chín, 2019