2019

Sweet Home

4.8
Chap 140 28 Tháng Bảy, 2022
Chap 139 28 Tháng Bảy, 2022

Ma Kể Chuyện

3.7
Chương 11 5 Tháng Chín, 2019
Chương 10 5 Tháng Chín, 2019

Thầy Súng Kể Chuyện Ma

4.5
Chap 37 15 Tháng Tám, 2020
Chap 36 15 Tháng Tám, 2020

Mệnh Thất Sát

0
Chương 4 1 Tháng Chín, 2019
Chương 3 1 Tháng Chín, 2019