2019

Sweet Home
4.7
Chap 30 15 Tháng Chín, 2020
Chap 29 15 Tháng Chín, 2020
Thầy Súng Kể Chuyện Ma
4.5
Chap 37 15 Tháng Tám, 2020
Chap 36 15 Tháng Tám, 2020
Mệnh Thất Sát
0
Chương 4 1 Tháng Chín, 2019
Chương 3 1 Tháng Chín, 2019