2020

Giải Phóng
3.7
Chap 10 10 Tháng Mười Một, 2020
Chap 9 10 Tháng Mười Một, 2020
Hợp Đồng Tự Tử
4.4
Chap 3 18 Tháng Chín, 2020
Chap 2 18 Tháng Chín, 2020