2019

Sweet Home
4.5
Chap 30 15 Tháng Chín, 2020
Chap 29 15 Tháng Chín, 2020
Thầy Súng Kể Chuyện Ma
5
Chap 37 15 Tháng Tám, 2020
Chap 36 15 Tháng Tám, 2020
Mệnh Thất Sát
0
Chương 4 1 Tháng Chín, 2019
Chương 3 1 Tháng Chín, 2019