2020

Cự Kê Chiến Ký – Rooster Fighter

3.6
Chap 13 21 Tháng Chín, 2022
Chap 12 21 Tháng Chín, 2022

Humoror 0:05

4.4
Chap 59 6 Tháng Chín, 2022
Chap 58 6 Tháng Chín, 2022

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

5
Chap 42 15 Tháng Tám, 2022
Chap 41 15 Tháng Tám, 2022

Đảo Chết Chóc

3.9
Chương 157 30 Tháng Bảy, 2022
Chương 156 30 Tháng Bảy, 2022

Bản ghi chép chuyện kỳ quái

3.8
Chap 62 19 Tháng Bảy, 2022
Chap 61 19 Tháng Bảy, 2022

Giải Phóng

4.2
Chap 10 10 Tháng Mười Một, 2020
Chap 9 10 Tháng Mười Một, 2020