4.8
Your Rating
Đánh giá
Hắc Ám Truyện Average 4.8 / 5 out of 5
Xếp hạng
3rd, it has 4.3K monthly views
Tên khác
Updating
Tác giả
Updating
Chủ bút
Updating
Thể loại
Type
Updating